Stappenplan scheidingstraject - Scheidingsplanner Midden Nederland

Vele gesprekken hebben ze de laatste tijd met elkaar gevoerd. De vraag die telkens terugkwam was, willen we nog met elkaar verder?

Uiteindelijk besluiten ze om een streep onder hun relatie te zetten. Er is voor hen samen geen toekomst meer. Nu ze tot deze conclusie gekomen zijn, is de volgende nijpende vraag: En hoe nu verder, wat moet er allemaal gedaan worden en welke keuzes zijn er?

Talloze vragen

Internet geeft veel informatie, maar niet altijd duidelijke antwoorden op specifieke vragen. Dit is de reden dat ze contact met mij hebben opgenomen: om zaken helder te krijgen.

Tijdens het kennismakingsgesprek blijkt al snel, dat zowel de man als de vrouw met talloze vragen zit. Dit veroorzaakt veel onrust en irritatie. Ze willen verder, maar weten niet hoe en deze onduidelijkheid zorgt voor veel onrust.

Stappenplan geeft houvast

Ik geef aan, dat ik ze kan helpen en dat ik daarbij werk aan de hand van een stappenplan. Met behulp van het stappenplan komt er structuur in het echtscheidingsproces. Deze structuur geeft houvast en voorkomt dat er zaken vergeten worden.

Gaandeweg worden zaken duidelijk. Ik schrijf hiervoor een ‘toekomstplan’ en aan de hand van dit plan krijgen ze inzicht in hun toekomstige situatie op financieel, fiscaal en juridische gebied. Deze duidelijkheid zorgt weer voor rust, zodat er rationele beslissingen genomen kunnen worden, waarvan beide de gevolgen goed kunnen overzien.

Compromissen sluiten hoort ook bij het stappenplan

Voordat alles besproken en besloten is, zijn er vaak wel enkele hobbels te nemen. Ieder heeft tijdens de echtscheidingsprocedure haar/zijn eigen belangen en deze belangen kunnen van elkaar verschillen. Immers ieder komt nu voor zichzelf op en niet meer voor elkaar. Als mediator begeleid ik dan deze kwesties, zodat er uiteindelijk een compromis gesloten wordt. Tijdens deze besprekingen/onderhandelingen is het geven en nemen, waarbij redelijkheid en billijkheid de ondertoon voeren.

Tot slot worden alle afspraken door mij in een overeenkomst vastgelegd, wat uiteindelijk, na de bespreking van de overeenkomst, het echtscheidingsconvenant wordt.

Stappenplan zorgt voor een gestructureerde aanpak

Door een gestructureerde aanpak van het scheidingstraject aan de hand van een stappenplan, komt er snel duidelijkheid over de toekomst en bespaart deze werkwijze tijd en kosten.

Wij hebben voor u een stappenplan samengesteld dat u helpt in het voorbereidingstraject, ga naar dit stappenplan bij een scheiding. En wilt u meer weten over ons stappenplan tijdens uw scheidingstraject? Maak dan een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek krijgt u duidelijkheid over de wijze, waarop wij u kunnen helpen. Tevens krijgt u een indicatie van de kosten en de tijdsduur van uw scheidingstraject.

Door Hendrik van den Berg, Scheidingsplanner in de regio Twente en Salland.

Geef een reactie