Scheidingsplanner Bennie Bles

Artikel van de maand

Elke maand voert een van onze Scheidingsplanners zelf het woord in een artikel. Het artikel kan bijvoorbeeld een persoonlijke ervaring beschrijven, ons werk toelichten of een specifiek onderwerp behandelen. Deze maand deelt Scheidingsplanner Bennie Bles in het kader van ons jubileumjaar zijn persoonlijke verhaal over zijn werk als Scheidingsplanner. In dit interview vertelt hij over zijn achtergrond, beweegredenen en werkwijze.

Waarom ben jij scheidingsbemiddelaar geworden?

“Destijds was ik mede-eigenaar van een adviesbureau op het gebied van financiële planning. We hielpen mensen met het maken van belangrijke keuzes over bijvoorbeeld hun pensioen, een huis kopen en de hypotheek. Waar moet ik op letten bij het kopen van een huis, kan ik de financiering rondkrijgen? Het ging ook over arbeidsongeschiktheid, overlijden en erfrecht. Na ongeveer een jaar of 10 vonden we begeleiding bij echtscheiding een passende toevoeging voor onze adviespraktijk. Voorheen kwamen geregeld klanten voor advies terwijl het echtscheidingsconvenant al naar de rechtbank was. Wij zagen hier de praktische nadelen van. Nu stemmen we de begeleiding van de echtscheiding de fiscale en financiële aspecten beter af alvorens het convenant getekend wordt.

Waarom heb jij je aangesloten bij de Scheidingsplanner?

“Dat is zo’n 12 jaar geleden een bewuste keuze geweest. Ik kan me herinneren dat ik destijds een cursus volgde over actualiteiten bij echtscheidingen. Ik vroeg de docent of hij een goede partij kende waarbij wij ons konden aansluiten en die adviseerde direct De Scheidingsplanner. Vervolgens heb ik contact opgenomen met de organisatie en na een uitgebreide kennismaking hebben we ons aangesloten.

Belangrijke redenen waren de aanwezige kennis en het omzetten van die kennis in een totaaladvies. Iedereen die gaat scheiden kan bij De Scheidingsplanner terecht met al zijn/haar vragen op juridisch, financieel en fiscaal gebied. Door het totaaladvies wordt er door ons een convenant opgesteld dat ook echt uitvoerbaar is in de nieuwe toekomst van onze klanten.”

Welke ontwikkelingen zie jij terug in die 12 jaar?

“Maatschappelijk gezien vooral de tendens dat er steeds meer nadruk is gelegd op het voorkomen van vechtscheidingen. Zowel door de overheid als door de rechtbank. En dat is maar goed ook. De gevolgschade voor de kinderen is nog steeds te groot. Je ziet steeds vaker dat de rechter vechtende echtparen adviseert om eerst met mediation aan de slag te gaan. Met name in het belang van de  kinderen. Een rechter kan een uitspraak doen, maar dit lost niet altijd het onderliggende probleem op.

In mijn eigen ontwikkeling zie ik vooral terug dat ik vanaf het moment dat ik als Scheidingsplanner ging werken met een nieuw aspecten te maken kreeg. Emoties en de zorg voor kinderen. Daarin heb ik mezelf kunnen door ontwikkelen.”

Wat vinden jouw klanten belangrijk in jouw begeleiding?

“Laten we vooropstellen dat elke klant anders is. En elke klant wil gewoon goed geholpen worden. Ze willen het gevoel hebben dat er goed geluisterd wordt en dat er recht wordt gedaan aan zijn of haar situatie. Het scheidingsproces kunnen afsluiten met het gevoel van ‘ik kan weer vooruit kijken’.

Beide partners zitten er vaak verschillend in. Zo kan bij de ene partner het financiële aspect zwaarder wegen en bij de andere het emotionele. Van belang is hier een goede balans in te vinden, zodat beide ervaren dat er goed naar hen geluisterd wordt. Natuurlijk kunnen er dan in het traject alsnog conflicten ontstaan. Goed luisteren en onderzoeken wat de onderliggende oorzaak is. Dat is natuurlijk ook mijn rol als mediator. Hoe kunnen we tot een gezamenlijke oplossing komen.”

Wat vind jij voor jouw klanten belangrijk in jouw begeleiding?

“Ik vind het in eerste instantie belangrijk dat ze ook echt goed geholpen worden en dat ze verder kunnen met hun leven. Dat de onzekerheden waarmee ze binnenkwamen aan het eind van het  scheidingsproces zijn weggenomen. Het gaat dan niet alleen om de onzekerheid op financieel en fiscaal gebied en mijn advieswerk hierover, maar ook om praktische zaken. Denk hierbij aan het aanvragen van toeslagen, de belastingaangifte in het jaar van echtscheiding, aanpassen van (levens-)verzekeringen, noem maar op. Helpen en ontzorgen.”

Welke effecten zie je van de huidige woningmarkt?

“Ook in Twente is het lastig om een huur- of koopwoning te vinden. Met als gevolg dat men nog wat langer samen onder één dak moet wonen. En dat is lastig als het besluit tot scheiding eenmaal genomen is. Een tijdelijke oplossing is beurtelings een week bij ouders of vrienden te verblijven.

De ervaring leert echter dat de meeste binnen een half jaar of soms iets langer wel een woning hebben gevonden. Daarnaast heb ik zelf nog een ingang bij enkele banken waarbij er wat meer mogelijk is dan de standaard hypotheeknormen. Deze banken willen bij een scheiding wel wat ruimer meedenken in het verlenen van hoofdelijk ontslag waardoor er meer mogelijk is.”

Wat vind jij mooi aan je werk?

“Ik kom uit de advieswereld en bij een scheiding zie ik alle disciplines bij elkaar komen. Emoties, financiën, pensioenen, juridisch en fiscaal. Het kunnen schakelen tussen deze disciplines vind ik het mooie van dit vak. Daarnaast krijg ik een goed gevoel van het feit dat ik mensen met veel onzekerheden en veel vragen verder heb kunnen helpen. Het gaat dan vooral om vraagstukken als de eigen woning, welke toeslagen ze krijgen en of ze straks de rekeningen wel kunnen betalen. Ik vind het tevens een uitdaging om tot oplossingen te komen, ook als het proces soms wat moeilijk verloopt. Als de intentie om er samen uit te komen er maar is, dan vinden we altijd wel een weg. Zelden ontaardt het in een vechtscheiding.”

Wat is volgens jou jullie kracht?

“Als eerste is dat toch het geven van financieel inzicht. Het is voor scheidende mensen zo belangrijk dat ze weten wat het netto besteedbaar inkomen gaat worden, dat haalt veel onzekerheid en onbegrip weg. Het geven van inzicht in elkaars besteedbaar inkomen levert meer begrip op tussen partners. Dit voorkomt het misverstand dat de partners van elkaar denken dat de ander “financieel veel beter uit de scheiding komt”.

Ten tweede kan men bij ons alles op één plek regelen. Je hoeft bij ons niet van de advocaat naar de accountant of hypotheekadviseur en weer terug. Het kan het ‘kip en het ei-verhaal’ worden.  Je stelt een vraag en je krijgt er twee terug. Op één plek geholpen worden voorkomt dat én bespaart veel kosten.”

Wat wil jij mensen die gaan scheiden nog meegeven?

“Onderschat niet wat de gevolgen van de scheiding voor de kinderen zijn. Dit gebeurt nog te vaak. Mensen denken dan dat het best wel goed gaat, maar in de praktijk blijkt dat veelal niet zo te zijn. Een kind kan uit loyaliteit naar de ouders zijn verdriet verborgen houden.

Blijf daarnaast reëel bij het maken van de afspraken. Ik heb wel scheidingen meegemaakt waar ik als financieel adviseur zijdelings bij betrokken was, die helemaal uit de hand zijn gelopen en zeker wat de kosten betreft. Het ging dan bijvoorbeeld om discussies over de waarde van bepaalde zaken en een beetje meer of minder alimentatie. Mensen hebben dan veel te veel betaald om voor relatief eenvoudige zaken tot een oplossing te komen. Bij een vechtscheiding ontbreekt vaak de intentie om tot een oplossing te komen, en lopen de kosten onnodig op, daar heb ik mij wel eens over verbaasd. Probeer dus niet, vaak door boosheid het onderste uit de kan te halen.  Werk aan compromissen. Dat is voor alle betrokkenen op langere termijn beter.”

Scheidingsplanner Bennie Bles


Alle artikelen van de maand

Geef een reactie