Stappenplan echtscheiding - Scheidingsplanner Midden-Nederland

Waarom de Scheidingsplanner

Begeleiding van begin tot eind
Met financieel en fiscaal advies
Oog voor de emoties
 Oplossings- en toekomstgericht
 Informele wijze en heldere taal
 Inclusief juridische afwikkeling

Stappenplan voor uw scheiding

U heeft de knoop doorgehakt… u gaat scheiden. Na het nemen van deze zware beslissing zult u zich afvragen “Waar moet ik beginnen?”. Ons eerste advies: zorg dat u goed geïnformeerd bent. Zeker als u voor het eerst met een scheiding te maken krijgt, dan weet u vaak niet wat er allemaal op u afkomt. Oriënteer u dus goed. Want als u goed geïnformeerd bent, kunt u betere beslissingen nemen. Ons stappenplan helpt u hierbij; in willekeurige volgorde nemen wij u stap voor stap mee in het proces.

1. Scheidingsmelding

Een scheiding start met de scheidingsmelding. Oftewel: uw partner informeren. Deze eerste stap van ons stappenplan is misschien ook meteen de moeilijkste. U wilt scheiden, maar hoe vertelt u dit aan uw partner? Vertel het in ieder geval altijd persoonlijk! Veel problemen tijdens de scheidingsprocedure kunnen voorkomen worden door de wijze waarop u uw partner informeert dat u wilt scheiden. Kies daarom altijd een rustig moment en vertel rustig en in hoofdzaken dat u wilt scheiden. Geef uw partner tijdens het gesprek ruimte voor reacties. Meer informatie en tips vindt u op ‘Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden?‘.

2. Vertellen aan uw kinderen, familie en vrienden

Als u na een (lange) periode besloten heeft om uit elkaar te gaan, is de tijd aangebroken om het de kinderen, familie en vrienden te vertellen. Vertel het in ieder geval altijd als eerste aan uw kinderen om de kans te voorkomen dat zij het van iemand anders horen! Over het wanneer en hoe u het aan uw kinderen vertelt kunnen u en uw partner van mening verschillen. Belangrijk is dat u hier samen goed over nadenkt. Wacht er in ieder geval niet te lang mee en wacht zeker niet totdat de scheiding definitief rond is! Kies ook altijd een rustig moment uit om uw kinderen te vertellen dat u wilt gaan scheiden. Breng de boodschap altijd samen en leg alles op een duidelijke en rustige manier uit. Meer tips vindt u op ‘Kinderen vertellen dat we gaan scheiden‘.

Wacht ook bij vrienden en familie niet te lang met het informeren over uw aanstaande scheiding. Benadruk dat uw familie of vrienden geen partij hoeven te kiezen en dat u er alles aan wilt doen om een vechtscheiding te voorkomen. Schroom ook niet om steun te vragen als u dat nodig heeft. Steun uit uw direct omgeving kan u namelijk helpen uw scheiding te verwerken.

3. Beslissen hoe u wilt gaan scheiden

Een volgende belangrijke beslissing: hoe gaat u de scheiding regelen? Wilt u het zelf regelen of een advocaat, mediator of een scheidingsbemiddelaar inschakelen? Probeer dit besluit samen met uw partner te nemen, zodat u er beiden achter staat.

Wij adviseren u om de scheiding samen te regelen, bijvoorbeeld met mediation.  Het scheidingsproces duurt meestal korter en de kosten zijn aanzienlijk lager dan wanneer u een advocaat inschakelt. Bovendien heeft u door samen in gesprek te blijven en in goed overleg afspraken te maken, veel minder kans om in een vechtscheiding terecht te komen.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: Hoe kan ik de scheiding regelen?

4. Nieuwe woning/hypotheek

Wilt één van u in de woning blijven wonen? Of wilt beiden een nieuwe woning kopen? Dan zal eerst duidelijk moeten worden of dat financieel haalbaar is. Alle financiële zaken moeten eerst inzichtelijk zijn, voordat bekeken kan worden of uw woonwensen ingewilligd kunnen worden. De eigen woning is een echt punt van zorg bij een scheiding dat u goed moet laten doorrekenen en waarover u uzelf goed moet laten informeren. Behalve de hypotheek komen er namelijk ook aanvullende producten en fiscale gevolgen om de hoek kijken. Bovendien gaat het om grote bedragen. Wij adviseren u om hiervoor een financieel expert in te schakelen, de Scheidingsplanner is zo’n expert.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: Scheiden en een eigen huis

5. Financiële toekomst

Bij elke scheiding zijn de financiën een punt van zorg. Straks moeten twee huishoudens van hetzelfde inkomen gaan leven als voor de scheiding. En dat terwijl de kosten voor beide partners hoger worden. Tijdens de scheiding krijgt u met veel financiële zaken te maken die uw aandacht zullen moeten hebben:

Een onderzoek geeft aan dat veel mensen kampen met de financiële gevolgen van een scheiding. Dat komt omdat maar liefst één op de twee Nederlanders niet precies weet hoe ze een scheiding moeten aanpakken. En toch probeert 63 procent van de respondenten zelf zijn financiële zaken af te handelen. Van de groep die geen financieel specialist heeft ingeschakeld, heeft 80 procent daar spijt van. Een financieel adviseur gespecialiseerd in scheidingen, zoals de Scheidingsplanner, zorgt ervoor dat u samen de juiste financiële afspraken maakt en dat de meest optimale fiscale oplossingen gekozen worden.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: Financieel advies bij een scheiding

6. Afspraken maken over de kinderen

Om uw kinderen na de scheiding een goede basis te kunnen bieden, moet u tijdens de scheiding veel aandacht besteden aan alle zaken die met hun nieuwe toekomst te maken hebben. Dat betekent onder meer dat u de belangen van uw kinderen tijdens de scheiding centraal moet stellen. Vraag uzelf daarom af hoe u wilt dat de kinderen later op de scheiding terugkijken. Dat de spanningen en ruzies tussen hun ouders onuitwisbaar in hun geheugen staan of dat ze het fijn vinden dat u het zo goed heeft aangepakt en ze een goed contact met beide ouders hebben? Als er minderjarige kinderen bij uw scheiding betrokken zijn, dan bent u in ieder geval verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: Scheiden met kinderen

7. Verwerken scheiding

Een scheiding is vaak een stressvolle gebeurtenis. Ook kan het voor u emotioneel zwaar zijn. Meestal is het een hectische tijd waarin uw werk, kinderen en andere zaken ook uw aandacht blijven vragen. Hierdoor heeft u dikwijls weinig ruimte voor het verwerken van uw verdriet. Daarnaast kent het verwerken van een scheiding diverse rouwfasen. Meer informatie voor uzelf vindt u op ‘Hoe verwerkt u de scheiding?‘ en voor uw kinderen op ‘Scheiding verwerken als kind‘.

8. Gegevens verzamelen

Om de scheiding financieel te kunnen regelen, is het noodzakelijk dat degene die uw scheiding regelt inzage krijgt in uw financiële gegevens. Verzamel dus kopieën van belangrijke stukken, bijvoorbeeld uw beider jaaropgaven en salarisstroken, de koop- en hypotheekakte van uw woning, uw huwelijkse voorwaarden (indien van toepassing) en uw pensioengegevens.

Tip: onze checklist scheiden biedt u een handig overzicht van alle praktische zaken die bij een scheiding meespelen én een overzicht van alle gegevens die u moet verzamelen. U kunt hier de checklist scheiden gratis downloaden.

9. Boedelverdeling

Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan moet tijdens uw scheiding vanzelfsprekend ook uw boedel gelijkelijk verdeeld worden. Onder boedel wordt alles verstaan wat gezamenlijk bezit is, bijvoorbeeld uw auto, caravan of boot en alle huisraad. Het huisraad moet evenredig worden verdeeld. Wie krijgt wat? Komt u hier niet uit, dan moet u een lijst opstellen van de te verdelen goederen met de waarde daarvan, zodat een gelijke verdeling kan worden bepaald. Daarnaast moet één van uw beiden de auto, caravan of boot voor de helft moeten overnemen en de ex-partner de helft van de waarde moeten betalen. Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd? Dan zijn deze voorwaarden leidend in de verdeling. U vindt meer uitleg op ‘De Boedelverdeling bij een scheiding‘.

De schulden en de spaarrekeningen kunnen in principe gewoon door twee gedeeld worden. Na de scheiding bent u niet meer aansprakelijk voor de schulden die uw ex-partner ná de scheiding maakt. Maar let op, na de scheiding kunt u nog wel aansprakelijk zijn voor de schulden die uw ex-partner TIJDENS het huwelijk heeft gemaakt. Ook al heeft u deze schulden eerlijk verdeeld. Schuldeisers kunnen bij u de stoep staan, als uw ex-partner zijn/haar deel van de schuld niet voldoet. Het is belangrijk om in het echtscheidingsconvenant de onderlinge afspraken over de schulden goed vast te leggen.

10. Echtscheidingsconvenant

Tijdens scheidingstraject werkt u samen aan een echtscheidingsconvenant. Een scheidingsconvenant (of convenant) is niets anders dan een overeenkomst. In deze overeenkomst staan alle afspraken die met uw scheiding te maken hebben. Zoals de afspraken over de woning, het pensioen, de alimentatie en de boedelverdeling. Als u minderjarige kinderen heeft, wordt in het echtscheidingsconvenant ook verwezen naar het ouderschapsplan.

11. Scheiding definitief maken

Als het echtscheidingsconvenant en het eventuele ouderschapsplan opgesteld zijn, worden beide documenten ingediend bij de rechtbank. Omdat u overal afspraken over heeft gemaakt, is de scheiding bij de rechtbank eigenlijk alleen maar een formaliteit. De goedkeuring van het verzoek tot echtscheiding legt de rechter vast in een echtscheidingsbeschikking.

U bent pas officieel gescheiden als de uitspraak van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dat zal uw echtscheidingsadviseur voor u verzorgen, pas als dit gebeurd is bent u definitief gescheiden. De beschikking moet wel binnen 6 maanden ingeschreven zijn. Let erop dat de adviseur deze termijn niet overschrijdt want na die periode is het document niet meer geldig.

12. Nazorg

Deze laatste stap in het stappenplan echtscheiding is niet onbelangrijk. Ook na uw scheiding kunnen er nog nieuwe zaken spelen. Denk bijvoorbeeld aan belastingen, nieuwe wetten en regels. Maar uw leefsituatie kan ook veranderen en daardoor is er wellicht een herziening van de alimentatie nodig. Of een herziening van het ouderschapsplan. Uw (financiële) adviseur kan u hierin begeleiden.

GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK

Neem de eerste stap naar uw nieuwe toekomst!
Bel 088 – 420 00 00 of vul uw gegevens is en wij nemen contact met u op voor het maken van een afspraak.

Jasmijn:

Zoek uit bij welke instanties je kunt en moet aankloppen om aan informatie te komen om het een en ander te regelen in verband met huis, bankzaken, bezittingen en pensioenen.”

Top 3 vragen over scheiden

Kwaliteit verzekerd

Het voelde meteen vertrouwd. Gelukkig was het mogelijk om de besprekingen thuis te voeren, wat onze wens was. Dit voelde fijn. Op ons verzoek verliep alles sneller dan gepland; geweldig dat dat kon. Het was een prettige samenwerking en ik zal jouw diensten zeker aanbevelen aan vrienden en bekenden.” – Anita

 Lees meer ervaringen

Meer over de Scheidingsplanner Midden-Nederland

Wij bieden u een totaaloplossing voor elke scheiding. Dus wat uw verhaal ook is, wij hebben altijd een aanpak die bij u past. Daarnaast zijn wij anders dan anderen. Wij regelen uw scheiding niet alleen juridisch, maar juist ook op financieel én fiscaal gebied. Hiervoor hebben wij alle kennis zelf in huis en dat maakt onze aanpak uniek. Wij gaan dus een stap verder dan een advocaat of mediator tegen een concurrerende prijs.

Lees verder

GRATIS SCHEIDINGSBOEKJE

 

Gratis digitaal scheidingsboekjeWilt u weten wat er allemaal bij een scheiding komt kijken? Bestel dan vrijblijvend ons digitale boekje “Een nieuwe start…”. In ons boekje vindt u alle informatie in heldere en duidelijke taal beschreven. Zo weet u precies wat belangrijk is in deze hectische periode. En heeft u nog vragen? Natuurlijk staan we graag voor u klaar.

U ontvangt het scheidingsboekje gratis in uw mailbox. Wilt u het liever per post ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw adresgegevens naar middennederland@scheidingsplanner.nl