Scheiden, waar moet ik beginnen? - Scheidingsplanner Midden-Nederland

Dan is het uiteindelijk zover. Na veel gesprekken en discussie is de beslissing gevallen om te gaan scheiden. Maar in plaats van de verwachte rust die van deze zware beslissing verwacht werd, breekt er nog meer onrust aan. Want waar moeten we beginnen? Mijn advies: bereidt u zich goed voor op het traject. En zeker op uw beslissing door wie u de scheiding laat regelen. Ik schets u een voorbeeld uit mijn praktijk.

De aanleiding

Onlangs werd ik gebeld door een accountant. Hij informeerde of ik voor cliënten van hem een convenant kon opstellen en vervolgens ook voor de afwikkeling bij de Rechtbank kon zorgen. Na een kort gesprek hebben we afgesproken dat de accountant zijn cliënten naar mij ging doorverwijzen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Na enkele dagen werd ik inderdaad gebeld door de cliënten van het accountantskantoor en hebben we een afspraak gemaakt voor het kennismakingsgesprek.

Onbesproken of onderbelicht

Bij aanvang van het gesprek bleek dat er al heel veel zaken, vooral op financieel gebied, besproken waren met de accountant en dat hij daarvan een verslag had gemaakt. Maar al snel kwamen er tijdens mijn uitleg over de onderwerpen die besproken moesten worden en de wijze waarop ik dat meestal oppak, steeds meer vragen op bij deze mensen.

Er bleken veel zaken onbesproken of onderbelicht. En eigenlijk lag er een verslag van de accountant, waarvoor waarschijnlijk al behoorlijk wat kosten waren gemaakt, dat weinig bruikbaar was. Er ontbraken nog zaken en de gekozen bedragen, bijvoorbeeld voor de kosten van de kinderen en de hoogte van de partneralimentatie, bleken niet erg goed onderbouwd. Over een ouderschapsplan voor hun minderjarige dochter en goede afspraken voor hun jong-meerderjarige dochter was zelfs nog niet gesproken.

Dubbele kosten onvermijdelijk

Toen bij afronding van het kennismakingsgesprek de uit te voeren werkzaamheden en de kosten voor het traject aan de orde kwamen, werd pijnlijk duidelijk dat er maar weinig overgenomen kon worden uit het rapport van de accountant. En er dus ook maar erg weinig besparingen op werkzaamheden en dus op kosten te verwachten waren. Ondanks de grote teleurstelling op dat moment, hebben deze cliënten toch de beslissing genomen om te starten met een volledig traject bij mij aan tafel.

Op weg naar een helder convenant

Inmiddels vorderen de werkzaamheden en komen er steeds meer concrete afspraken tot stand, die uiteindelijk onderdeel zullen worden van het convenant. Nu deze afspraken in het juiste perspectief worden geplaatst en ook de samenhang steeds helderder wordt, hoor ik mijn cliënten regelmatig zeggen dat ze uiteindelijk erg blij zijn dat zij het toch geaccepteerd hebben dat zij dubbele kosten maken door hun valse start omdat zij eerst te rade zijn gegaan bij de accountant.

Moraal van dit verhaal

Uit dit praktijkvoorbeeld blijkt eens temeer dat de keuze door wie u de scheiding laat regelen één van de eerste belangrijkste beslissingen is in het vraagstuk ‘Scheiden, waar moet ik beginnen’. Verdiep u in alle mogelijkheden zodat u de juiste keuze kunt maken. Ons stappenplan bij een scheiding helpt u daarnaast goed op weg in het totale proces. Laat u zich tot slot ook altijd eerst goed informeren en maak daarna de afweging of dit de juiste partij is om mee te starten!

Door Rudi Mertens, Scheidingsplanner Zuid-Limburg

Geef een reactie