Evalueren en aanpassen ouderschapsplan - Scheidingsplanner Midden-Nederland

Bent u gescheiden en heeft u minderjarige kinderen? Dan heeft u tijdens de scheidingsprocedure een wettelijk verplicht ouderschapsplan opgesteld. Na de scheiding kan het noodzakelijk zijn om het ouderschapsplan te evalueren en aan te passen. Omstandigheden kunnen namelijk veranderen waardoor u misschien de afspraken in het ouderschapsplan moet wijzigen. Bijvoorbeeld omdat in de praktijk blijkt dat bepaalde afspraken helaas toch niet goed werken waardoor het nakomen van het ouderschapsplan misschien moeilijk is. Of omdat uw kinderen ouder worden en andere behoeften krijgen. Het evalueren en aanpassen van het ouderschapsplan zal dus zo nu en dan in goed onderling overleg moeten gebeuren om het ouderschapsplan actueel te houden.

Redenen evalueren en aanpassen ouderschapsplan

Veel voorkomende redenen voor het evalueren en aanpassen van het ouderschapsplan zijn:

  • Uw kind gaat van de basisschool naar de middelbare school
  • Co-ouderschap werkt in de praktijk niet (meer) voor de kinderen
  • In de praktijk blijkt dat bepaalde afspraken toch niet werken
  • U of uw ex-partner heeft een nieuwe relatie
  • Behoeften kinderen veranderen omdat ze ouder worden
  • Omgangsregeling werkt in de praktijk niet (meer) voor de kinderen
  • U of uw ex-partner gaat meer of minder verdienen
  • Verhuizen in verband met een nieuwe relatie of een andere baan
  • U of uw ex-partner heeft een andere baan of andere werktijden gekregen

Periodiek evalueren en aanpassen ouderschapsplan

Omdat omstandigheden en behoeften na de scheiding zullen wijzigen, moet het plan dus met u allen meebewegen. Bekijk het ouderschapsplan daarom als een levend document. Evalueer daarom periodiek het aanpassen van de afspraken in uw ouderschapsplan. Hoe loopt het? Wat moet of kan eventueel anders? Wat werkt misschien beter? Hoe ervaren de kinderen de gemaakte afspraken?

Tip: het kan handig zijn om bij het opstellen van het ouderschapsplan direct vast te leggen dat u bijvoorbeeld jaarlijks uw ouderschapsplan evalueert en indien nodig aanpast.

Aanpassen ouderschapsplan na de scheiding

Het evalueren en aanpassen van het ouderschapsplan kunt u het beste samen in onderling overleg regelen. In de praktijk blijkt dat gescheiden ouders bij het vastleggen van de aanpassingen soms wel wat begeleiding kunnen gebruiken. Zoals financiële hulp bij de herberekening van de kinderalimentatie omdat één van de ouders geen werk meer heeft. Of omdat men het samen nog helemaal eens is over de gewenste aanpassingen. U kunt onze begeleiding inschakelen om samen tot een oplossing te komen. Ook kunnen wij uw ouderschapsplan toetsen aan de actuele situatie en de gewijzigde afspraken voor u vastleggen.

Meer weten over evalueren en aanpassen ouderschapsplan?

Bel 088 – 420 00 00 of stuur een e-mail naar middennederland@scheidingsplanner.nl

Geef een reactie