Uit elkaar gaan met een koophuis - Scheidingsplanner Midden-Nederland

Als u uit elkaar gaat met een koophuis na samenwonen, dan is het belangrijk dat er eerst naar de woonwensen gekeken wordt. Want misschien heeft een van u wel de wens om in het koophuis te blijven wonen. De vraag is natuurlijk wel of dit financieel haalbaar is. Om dit te bepalen is inzicht in de volgende zaken nodig:

  • Heeft u wel of geen samenlevingscontract?
  • Wie is de eigenaar van het koophuis?
  • Wel een samenlevingscontract: wat staat er in het contract?
  • Wat is het inkomen na het uit elkaar gaan (kunt u de hypotheek alleen betalen)?

Wij kunnen tijdens ons traject voor u inzichtelijk maken of uw woonwensen financieel haalbaar zijn of niet. Omdat wij uw financiën na het uit elkaar gaan helder maken, kan de hypotheekverstrekker makkelijker en sneller beoordelen of u de hypotheek kunt overnemen. Dit geeft u duidelijkheid en rust.

Koophuis verkopen

Heeft geen van beiden de wens om in de woning te blijven wonen? Dan verkoopt u de woning. Hoe u de opbrengst of schuld moet verdelen hangt af van wie de eigenaar van de woning is. Ook spelen de gemaakte afspraken in een eventueel samenlevingscontract een belangrijke rol.

Uit elkaar met koophuis zonder samenlevingscontract

De eerste stap is het vaststellen wie de eigenaar van het koophuis is. Er zijn twee opties:

  1. Het huis staat op beider namen
  2. Het huis staat op één naam

Bij de eerste optie koopt de partner die in het huis blijft wonen de andere partner uit. Bij verkoop van de koopwoning wordt de opbrengst (bij overwaarde) of schuld (bij onderwaarde) met elkaar gedeeld. Bij de tweede optie is die partner de eigenaar, hij/zij kan in de woning blijven wonen. Wil deze partner dit niet, dan is hij/zij gerechtigd om de woning te verkopen. De opbrengst of schuld hoeft niet met de andere partner gedeeld te worden.

Uit elkaar met koophuis met samenlevingscontract

Is één van u beiden eigenaar? De andere partner kan dan geen aanspraak maken op het koophuis, tenzij u andere afspraken heeft laten vastleggen in uw samenlevingscontract. Kijk dus eerst na wat u in uw samenlevingscontract heeft afgesproken.

Staat het huis op naam van uw beiden? Raadpleeg dan ook uw samenlevingscontract voor de gemaakte afspraken. Staan er in het contract geen concrete afspraken over de woning? Bij verkoop deelt u de over- of onderwaarde met elkaar. Wilt u in het huis blijven wonen? U moet uw ex-partner dan uitkopen.

Meer informatie over het overnemen van de hypotheek, het uitkopen van een ex-partner en de onder- en overwaarde leest u op ‘Scheiden en de hypotheek’. U vindt er ook een ‘checklist hypotheek’.

Geef een reactie