Ik wil scheiden maar kan nergens heen

Waar moet ik wonen na de scheiding?

Voor het thema ‘Ik wil scheiden, maar…’ besteden we in dit artikel aandacht aan het onderwerp ‘Ik wil scheiden, maar ik kan nergens heen’. Een actueel onderwerp gezien de huidige woningmarkt. Voor veel scheidende mensen is het lastig of lijkt het onmogelijk om een andere woning te vinden. Door creatief en oplossingsgericht mee te denken, kunnen wij echter voor onze klanten toch nog mogelijkheden creëren voor een andere woning na de scheiding. Een aantal Scheidingsplanners delen hun ervaringen met u.

Praktijkvoorbeeld ‘Ik wil scheiden, maar ik kan nergens heen’

Nieuwe huisvesting is inmiddels een bijkomend probleem bij een (echt)scheiding. Lange wachttijden voor een huurwoning en een overspannen woningmarkt. Meestal is dit wel op te lossen door hier in het scheidingsproces op voor te sorteren, zoals uit de hieronder beschreven ervaring blijkt.

Recentelijk heb ik scheiding begeleid waarbij de partneralimentatie die de man verschuldigd was voor een periode van vijf jaar uitgesmeerd werd over elf jaar. Na elf jaar kreeg de vrouw dan het te verevenen pensioendeel van de man. Op deze wijze kon de partneralimentatie meegeteld worden als inkomen voor het verkrijgen van een hypotheek, immers na elf jaar verkreeg de vrouw extra inkomen uit het pensioendeel van de man. Het voordeel dat de alimentatieverplichting voor de man over langere periode uitgesmeerd werd, is dat deze verplichting daardoor beduidend minder op zijn besteedbaar inkomen drukte.

Vervolgens heb ik met een bank afgesproken dat de vrouw, na het overhandigen van haar NIBUD overzicht besteedbaar inkomen en de uitgaven van haar aflossingsvrije hypotheek, mocht gaan lenen en dat haar hypotheek getoetst werd op de werkelijke last. Zo kon zij met haar IVA uitkering van € 1.200,- netto geen € 70.000,- maar met haar mee getoetste partneralimentatie € 140.000,- lenen.

De maandlast van deze aflossingsvrije lening kwam uit op € 175,-. Na de verdeling bedroeg haar liquide vermogen € 175.000,-. Daarvan bracht ze € 140.000,- in om zo een woning te kunnen kopen van € 280.000,-. Indien deze vrouw een huurwoning had moeten nemen, dan had ze geen recht gehad op huurtoeslag vanwege haar vermogen. Met een huur van € 900,- teer je snel op je vermogen in. Voor haar een geweldige oplossing.

Hiermee is maar weer eens het belang aangetoond van een scheiding in goed overleg onder begeleiding van een mediator met financiële kennis.

 

Scheidingsplanner Bennie Bles

Persoonlijke tip van uw Scheidingsplanner

Ik wil scheiden, maar ik kan nergens heen? Gelukkig is er bij een scheiding vaak meer mogelijk dan je zou denken. Van belang daarbij is wel dat je in goed overleg uit elkaar gaat. Want als je dat in goed overleg doet, dan is het mogelijk om goede, soms net wat andere, afspraken met elkaar te maken. Het is dan wel belangrijk om eerst goed (financieel) inzicht te krijgen en daarmee rust te creëren. Vanuit die rust kunnen we dan, in sommige gevallen stapsgewijs, toewerken naar de nieuwe situatie na de scheiding.

Scheidingsplanner Bryan Vloemans

Andere oplossingen voor ‘Ik wil scheiden, maar ik kan nergens heen’

Bij een scheiding met een eigen huis dient minimaal een van de partners te verhuizen en soms kunnen beiden niet in het huis blijven wonen. De (her)financiering van het huis is vaak lastig, zeker als er ook sprake is van het betalen van een uitkoopbedrag. De bestaande hypotheek is dikwijls op twee inkomens verstrekt en na de scheiding is er slechts sprake van één inkomen. Als de andere partner uitgekocht moet worden, dan is er een nog hogere hypotheek nodig en dat levert dan mogelijk nog meer financieringsproblemen op.

Wel kan er in deze situaties meestal gebruik worden gemaakt van hogere hypotheek verstrekkingsnormen. Dit is de zogenaamde ‘beheertoets’. Deze beheertoets heeft als doel om het behoud van eigen woningbezit na een scheiding te bevorderen. Voor de vertrekkende partner geldt deze beheertoets niet. Hij/zij zal op basis van reguliere verstrekkingsnormen een hypotheek kunnen afsluiten.

Huurwoning

Degene die de gezamenlijke woning gaat verlaten kan een andere woning gaan kopen, maar ook gaan huren. Het vinden van een betaalbare huurwoning is echter lastig. Je dient al jaren bij een woningstichting ingeschreven te staan om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. Daarnaast kan een ‘te hoog’ inkomen een probleem zijn om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. De huurprijzen van woning in de vrije sector zijn de laatste jaren de pan uit gerezen, mede omdat het aanbod van huurwoning in de vrije sector beperkt is. De huren hiervan zijn zo hoog, dat menigeen deze niet kan betalen.

Onverdeeld laten eigen woning

Als het overnemen van de bestaande woning of het kopen of huren van een andere woning niet mogelijk is, dan kunnen de scheidende partijen ervoor kiezen om de bestaande (eigen) woning voorlopig onverdeeld te laten. Hier zitten de nodige praktische, financiële en fiscale haken en ogen aan. Je woont nog steeds met je ex-partner onder één dak. Hoe ga je dat praktisch organiseren?

Je voert nog steeds een gezamenlijke huishouding. Hoe ga je dat financieel organiseren? Denk hierbij aan het betalen van de boodschappen en van de kosten van gas, water en licht. Daarnaast is de fiscale aftrek van hypotheekrente op termijn beperkt. Wij kunnen de mogelijkheden goed voor u in kaart brengen.

Woningkrapte en de gevolgen hiervan

Zolang de woningkrapte aanhoudt, blijft het lastig om andere woonruimte te vinden of dat nu het kopen of huren van een andere woning betreft. Er worden dan tijdelijke oplossingen gezocht. Zo kan afgesproken worden dat de kinderen in de woning blijven wonen en dat de ouders om de week in de woning verblijven. De week dat een ouder niet in de woning verblijft, kan deze ouder tijdelijk onderdak zoeken bij familie of kennissen. Lees hier meer over de tijdelijke oplossing: ‘Wat is birdnesting’.

Hoe lastig de woningmarkt nu ook is, door creatief en oplossingsgericht mee te denken kunnen wij voor u inzichtelijk maken wat er wel mogelijk is. Het hoeft echt geen belemmering te vormen. U leest er meer over dit onderwerp in het artikel ‘Ik wil scheiden, maar heb geen woning’.

Scheidingsplanner Hendrik van den Berg

Andere artikelen in deze serie

Geef een reactie