Herziening van de partneralimentatie - Scheidingsplanner Midden-Nederland

Wij ervaren vaak dat partneralimentatie veel emoties losmaakt in het scheidingstraject. Meestal omdat er volkomen verkeerde en afwijkende ideeën en verwachtingen bestaan. De ene partij vindt het bijvoorbeeld vanzelfsprekend dat er partneralimentatie wordt betaald. De andere partij kan dat echter nogal eens een volledig misplaatst idee vinden. En kom dan maar eens tot een vergelijk. Ook bij een herberekening van de partneralimentatie kunnen deze emoties nog wel eens blijven doorwerken. Dat het ook anders kan, blijkt uit dit praktijkvoorbeeld.

Startpunt partneralimentatie berekenen

Een aantal jaren geleden besloten Frans en Marieke te gaan scheiden. Ze hadden geen kinderen, dus alleen de partneralimentatie was een punt van overleg. Marieke had een goedbetaalde functie. Frans was voor de tweede keer in korte tijd zijn baan verloren. Hij was op zoek naar een nieuwe uitdaging, maar in 2013 was dit niet eenvoudig. Wij starten vaak eerst met een zo neutraal mogelijke berekening. De Trema-normen passen wij hierbij zo goed mogelijk toe. Deze eerste berekening kunt u vooral zien als een neutrale meting. Een meting gebaseerd op een model dat veel rechters en advocaten al jarenlang als ‘wettelijke’ norm hanteren. Het model is echter niet wettelijk. De uitkomsten van dit model gebruiken wij daarom veelal als uitgangspunt voor verder overleg.

Uitkomst partneralimentatie Frans en Marieke

Bij Frans en Marieke passeerden tijdens het overleg alle argumenten uitgebreid de revue. Hierdoor hebben zij een goed afgewogen beslissing kunnen nemen. Een beslissing waar zowel Frans als Marieke zich in konden vinden. Frans ging, in afwijking van de Trema-normen, partneralimentatie ontvangen van bruto ongeveer € 870,- per maand. Ook zijn er randvoorwaarden vastgelegd. Zoals dat als Frans weer een baan zou vinden, hoe zijn eigen inkomsten dan van invloed zouden kunnen zijn op een herberekening van de partneralimentatie. Eind goed al goed!

Aanleiding herberekening partneralimentatie

Kortgeleden heeft Marieke weer met ons contact gezocht. Zij gaf aan dat een herberekening van de partneralimentatie noodzakelijk was. Sinds 2013 was het namelijk het nodige veranderd in haar situatie. Marieke was inmiddels langdurig ziek en zij ging op niet al te lang termijn haar baan verliezen. Hierdoor moest zij gaan terugvallen op een uitkering. Marieke en Frans hadden al met elkaar contact gehad over de nieuwe situatie van Marieke. Na dit overleg was Frank bereid om mee te werken aan de herberekening van de partneralimentatie.

Uitkomst herberekening partneralimentatie

Frans heeft allereerst zijn inkomensgegevens beschikbaar gesteld. Daarnaast wilde hij ook delen in de kosten gemoeid met de herberekening van de partneralimentatie en de vastlegging van de nieuwe afspraken. De herberekening toonde aan dat de draagkracht voor de partneralimentatie van Marieke nog slechts zeer gering was. Ook nu kwamen Frans en Marieke snel tot een besluit. Frans zag af van partneralimentatie, niet in de laatste plaats omdat Marieke tijdens de scheiding bereid was geweest hem in die lastige periode zonder werk te ondersteunen. Wij hebben voor hun een aanvullend convenant opgesteld dat door beiden is ondertekend.

Geef een reactie