Alimentatie indexering 2019 bekend - Scheidingsplanner Midden-Nederland

Ieder jaar is er een alimentatie indexering van toepassing. Door deze aanpassing wijzigt het alimentatiebedrag dat u komend jaar aan partner- en/of kinderalimentatie ontvangt of betaalt. Het percentage wordt vastgesteld door de Minister van Justitie. De Minister bepaalt wat het wettelijke indexering percentage, de alimentatie indexatie, volgens de tremanormen voor het komende jaar wordt. Deze aanpassing is nodig omdat onder meer de kosten van levensonderhoud en de lonen stijgen. De alimentatie indexering is zojuist voor 2019 bekend gemaakt.

Wat is het gevolg van deze alimentatie indexering?

Het alimentatiebedrag dat u betaalt of ontvangt wordt hoger. Iedere alimentatiebetaler is wettelijk verplicht deze verhoging toe te passen. Ook als uw loon niet omhoog is gegaan of als uw eigen kosten gestegen zijn, bent u verplicht om de alimentatie indexering toe te passen. Betaalt u de verhoging niet, dan kan uw ex-partner het bedrag eventueel gaan vorderen. De indexering geldt voor zowel de kinderalimentatie als voor de partneralimentatie. De nieuwe alimentatie indexering gaat in per 1 januari 2019. Vanaf de eerste betaling na deze datum moet het nieuwe alimentatiebedrag betaald worden.

Voorbeeld alimentatie indexering berekenen

Het indexering percentage alimentatie 2019 is vastgesteld op 2 procent. Daarnaast is de alimentatie indexering gebaseerd op de bruto alimentatiebedragen. U kunt de indexering als volgt berekenen: neem het alimentatiebedrag van de partner- en/of kinderalimentatie van dit jaar en vermenigvuldig dit bedrag met het indexeringspercentage.

Concreet berekent u het zo: huidig alimentatiebedrag/100 x het indexering percentage 2019 + huidig alimentatiebedrag. Voorbeeld: stel dat het huidige bedrag van de partneralimentatie € 400,- is, dan bedraagt het nieuwe alimentatiebedrag na indexering (400/100) x 2 + 400 = € 408.

Hoe voert u de alimentatie indexering door?

Bent u alimentatiebetaler? Dan moet u de alimentatie indexering altijd zelf goed in de gaten houden. U ontvangt hier namelijk geen bericht van en het bedrag wordt niet automatisch aangepast. Als u de indexering niet jaarlijks doorvoert, dan kan uw ex-partner de indexering zelfs tot vijf jaar terug gaan vorderen. Het kan dan om behoorlijke bedragen gaan. Bereken dus voor uzelf meteen het nieuwe alimentatiebedrag en zorg ervoor dat u per 1 januari 2019 het nieuwe alimentatiebedrag aan uw ex-partner voldoet.

Geef een reactie